O artyście

Prof. dr hab. Krzysztof Latała ur. w 1953 r. w Krakowie. Edukację muzyczną rozpoczął pod kierunkiem ojca, prof. Władysława Latały. Gry na fortepianie uczył się u Haliny Nieć-Esders i Ludwika Stefańskiego, a gry na organach u L. Wernera i J. Jargonia. W latach 1979-1980 był stypendystą Rządu Austriackiego w Mozarteum (Salzburg), gdzie studiował Teorię i Praktykę Wykonawczą Muzyki Dawnej u N. Harnoncourta i J. Sonnleitnera. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich w zakresie gry organowej kształcąc się m in. u  L. Lohmanna, J. Laukvika, W.Rubsama, E. Koimmana, A. Gasta, G. Leonhardta. W ramach współpracy z Filharmoną Krakowską organizował w latach 1981-1983 cykle organowe w Arce Pana – Nowej Hucie. W 1985 r. otrzymał nagrodę specjalną na konkursie Bachowsko-Haendlowskim w Brugge (Belgia). W tym samym roku nagrał w Kempen (Niemcy) płytę    z utworami organowymi J. S. Bacha. W 1998 dokonał nagrania dla Westdeutsche Rundfung (Kolonia) na zabytkowych organach w Starym Sączu i Imbramowicach. W 2001 r. nagrał CD na nowych organach firmy Rieger-Kloss w Krośnie-Turaszówce a w 2002r. kolejną płytę, w Sistig (Niemcy). W jubileuszowym roku 2000, 250 rocznicy śmierci J. S. Bacha, nagrał w Steinfeld (Niemcy) płytę CD    z utworami lipskiego kantora. W 2010 r. w Arce Pana –Nowej Hucie nagrał kolejną płytę wokalno-organową CD z Łucją Czarnecka – sopran,  z muzyką religijną. W latach 1967-2000 pełnił funkcję organisty i animatora życia muzycznego w krakowskich kościołach jak również organizował koncerty i  kursy mistrzowskie z udziałem wybitnych organistów z kraju i ze świata. Od 1980 r. prowadzi działalność pedagogiczną a w latach 1999-2002 był współzałożycielem i kierownikiem pierwszego     w Polsce Zakładu Muzyki Kościelnej (obecnie Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej) przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i Akademii Muzycznej w Krakowie. W ramach europejskiego programu wymiany nauczycieli akademickich prowadził zajęcia gry na organach w Lipsku i Lubece (Niemcy) oraz w Graz (Austria) oraz w Centralnym Konserwatorium w Pekinie. Uczestniczył w pracach jury międzynarodowych konkursów organowych w Maastricht (Holandia) i dwukrotnie w Lipsku (Niemcy), a w 2009 r. na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Wykonawców w Jaśle oraz w Tuchowie 2013 roku. Krzysztof Latała koncertuje w Europie, USA, Kanadzie, Rosji (Syberia), Ukrainie i Chinach.  Z okazji 40-lecia pracy artystycznej otrzymał od Prezydenta Miasta Krakowa medal Honoris Gratia za promocję kultury muzycznej i Krakowa w świecie. W 2017 roku z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP otrzymał medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis” a w roku 2018 z rąk Ministra Edukacji Narodowej otrzymał “Medal Komisji Edukacji Narodowej”  za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.